Różnice między CFD a Forex

0
2094
views

Forex podobnie jak kontrakty CFD funkcjonują w ramach rynku pozagiełdowego, czyli OTC (ang. Over The Counter). Na tego rodzaju rynku wszelkie transakcje zawierane są bezpośrednio między dwiema stronami bez jakiejkolwiek interwencji giełdy. Oprócz tego kontrakty CFD są podobne do Forex w ogromnej płynności finansowej, funkcjonowaniu dźwigni finansowej. CFD obejmują różnorodne materiały oraz towary.

Czym są kontrakty CFD?

CFD, czyli kontakty na różnice kursowe (ang. Contract For Difference) mają charakter prolongowany i bardzo płynny, dlatego też cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów zwłaszcza w takich krajach jak: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska, Italia, Szwecja, Australia, Japonia. Kontraktymogą wykorzystywać tzw. dźwignię finansową, a posiadanie aktywów bazowych w postaci towarów czy walut nie jest niezbędne do zawarcia transakcji.

Jeśli interesujesz się co rynkiem pozagiełdowym i tym co to jest CFD, a także chcesz poznać różnice między rynkiem Forex a kontraktami na różnice kursowe, warto zapoznać się z kilkoma faktami.

Kontrakty CFD zawierane są w postaci umowy między dwiema stronami, które podpisując ją, zobowiązują się do wymiany kwoty, która równa jest różnicy między ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji. Transakcji można dokonywać przez całą dobę pięć dni w tygodniu.

CFD stanowią pochodne instrumenty finansowe, a ich cena zależna jest i bazuje na ruchach cen różnorodnych aktywów jak chociażby: akcje, indeksy, obligacje, towary i surowce oraz waluty (rynek Forex).

Różnice między kontraktami CFD a rynkiem Forex.

Nadrzędną różnicą między rynkiem Forex a kontraktami CFD jest fakt, że inwestycje za pomocą CFD obejmują zróżnicowane rodzaje kontraktów z różnych typów rynków, podczas gdy Forex to czysty handel najważniejszymi światowymi walutami.

Rynek walutowy może stanowić część zawieranych kontraktów CFD.

Kolejną różnicą jest wielkość transakcji. Podczas gdy rynek Forex oferuje jednostkę jednego lota (100.000 jednostek waluty) lub nieco mniejsze ułamki standardowej jednostki, kontrakty CFD mogą składać się z różnych ilości aktywa.

Wpływ na wahania cen na rynku Forex mają w głównej mierze wydarzenia makroekonomiczne o zasięgu ogólnoświatowym i czynniki gospodarcze. Z kolei ceny CFD zależą od konkretnych czynników, które wywierają wpływ na instrument będący przedmiotem transakcji. Mogą to być zmiany trendów związanych z jednym sektorem działalności gospodarczej, a nawet podaż i popyt na konkretny towar.

Chociaż istnieją różnice między CFD a Forex, warto rozważyć inwestycję na obu rynkach, aby zwiększyć swoją szansę na sukces.