Moje Ciepło – na czym polegać ma nowa dotacja do pomp ciepła i ile wyniesie?

0
2545
views

Nadchodzący program rządowy “Moje Ciepło” ma zapewnić w Polsce dotacje do pomp ciepła, zwłaszcza dla tych osób, które dopiero budują dom i wybierają dla niego system ogrzewania. Zakłada się, że dzięki programowi będzie można wpłynąć na zwiększenie udziału ekologicznych pomp ciepła, a tym samym zyskać kolejną oręż do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Co warto wiedzieć na temat tej nowej dotacji?

Walka ze smogiem poprzez promocję OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez kolejny już środek finansowy (obok dotacji z programu “Czyste Powietrze”), zamierza wywrzeć realny wpływ na procesy decyzyjne Polaków, w zakresie wyboru systemu ogrzewania. Program “Moje Ciepło”: https://enerad.pl/aktualnosci/moje-cieplo/ ma zachęcać inwestorów indywidualnych do zakupu ekologicznej pompy ciepła, która wykorzystuje odnawialne źródła energii, stopniowo zmniejszając zainteresowanie ogrzewaniem za pomocą węgla.

Najczęściej wybierane pompy ciepła typu powietrze-woda działają, wykorzystując energię cieplną zgromadzoną w powietrzu. Jest to nie tylko bezpłatne, ale także niewyczerpalne źródło, pozwalające ogrzać dom, a także przygotować ciepłą wodę użytkową dla domowników. Alternatywą są także gruntowe pompy ciepła, które pobierają ciepło bezpośrednio z ziemi. W obu przypadkach plusem tych urządzeń jest brak emisji jakichkolwiek zanieczyszczeń, jednak ich zakup wiążą się z dość dużym wydatkiem. To właśnie z tego powodu NFOŚiGW zamierza dofinansowywać zakup i instalację pomp ciepła, sprawiając, że inwestycja ta okaże się o wiele bardziej opłacalna dla przeciętnego Kowalskiego.

“Moje Ciepło” – start programu i kwota dofinansowania

Choć projekt programu przyjęty został w sierpniu 2021 roku i wiele osób liczyło na to, że jeszcze tej jesieni będą mogły ubiegać się o dotację z Funduszu, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na możliwość składania wniosków. Według obecnych prognoz, program “Moje Ciepło” powinien ruszyć w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku. Beneficjentami programu mają być właściciele oraz współwłaściciele nowo budowanych budynków jednorodzinnych, którzy zdecydują się na zakup i montaż pompy ciepła. Składając wniosek, będą oni mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 30 procent kosztów kwalifikowanych, jakie wiążą sie z instalacją pompy ciepłą. Co ważne jednak, maksymalna kwota dotacji na jednego wnioskodawcę nie może przekroczyć 21 tysięcy złotych.

Do tej pory nie wskazano jeszcze budżetu, jakim dysponować będzie pierwszy nabór wniosków o dotacje z programu “Moje Ciepło”. Wiadomo natomiast, że choć pierwotnie miał on ruszyć jesienią, najpewniej wystartuje w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku. Co istotne jednak: znamy planowane kwoty dofinansowania do zakupu i instalacji pompy ciepła. Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że program będzie oferować dotację maksymalnie do 30 procent kosztów kwalifikowanych, jednak maksymalna kwota pojedynczej dotacji nie może przekroczyć 21 tysięcy złotych.

Oznacza to, że właśnie o maksymalne takie dofinansowanie będzie można się ubiegać, kupując pompę ciepła do nowo budowanego domu. Aby otrzymać tak dużą dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całkowita kwota inwestycji musi wynieść (lub przekroczyć poziom) 70 tys. złotych. Co ważne, na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy ruszy możliwość składania wniosków, nie jest także znany budżet pierwszego etapu programu, a tym samym szacunkowa liczba wnioskodawców, którzy w pierwszej kolejności będą mogli liczyć na dofinansowanie do pompy ciepła w swoim domu.

Czy można w inny sposób uzyskać dotację na pompę ciepła?

Obecnie nadal istnieje możliwość skorzystania z rządowego programu “Czyste Powietrze”, w ramach którego wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu pompy ciepła. Beneficjentami programu mogą być jednak wyłącznie osoby, które mieszkają w wybudowanym już domu i planują modernizację systemu ogrzewania, zamieniając go na ekologiczne rozwiązanie w postaci pompy ciepła. Wymieniając stary piec jako właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą, można liczyć na dotację na wymianę źródeł ciepła. Jej wysokość wynosi do 25 tys. zł (z panelami fotowoltaicznymi 30 tys. zł) w podstawowym poziomie dofinansowania i do 32 tys. zł (37 tys. zł z fotowoltaiką) w podwyższonym poziomie dofinansowania.

Warto także pamiętać o programie dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych – “Mój Prąd”. Na dotację w wysokości do 3 tysięcy złotych mogą liczyć osoby fizyczne wytwarzające za pośrednictwem fotowoltaiki energię elektryczną na własne potrzeby, posiadające zainstalowany przez zakład energetyczny licznik dwukierunkowy i podpisaną z dystrybutorem energii umowę dwustronną. Coraz popularniejsze staje się obecnie łączenie pomp ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Dlatego warto zwrócić uwagę także na tę możliwość otrzymania dofinansowania, aby równocześnie móc stworzyć ekologiczny i coraz bardziej niezależny energetycznie dom.

Artykuł sponsorowany