Rolnictwo ekologiczne – jakie warunki trzeba spełnić?

0
991
views
Detail of the rice plant at sunset in Valencia, with the plantation out of focus. Rice grains in plant seed.

Planujesz założyć ekologiczne gospodarstwo? Dowiedz się, jakie warunki powinno ono spełniać i poznaj korzyści, które możesz osiągnąć dzięki jego prowadzeniu. Sprawdź także, jak sfinansować potrzebne maszyny.

Czym jest rolnictwo ekologiczne i czy opłaca się je prowadzić?

Rolnictwo ekologiczne to działalność, która polega na wytwarzaniu produktów rolnych w taki sposób, aby nie wywierać negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i dobrostan zwierząt. Najczęściej ekologiczne gospodarstwa rolne funkcjonują na niewielką skalę.

Rolnik, który prowadzi uprawy eko, może zyskać wiele korzyści, w tym:

 • możliwość naliczania wyższej marży niż w przypadku produktów konwencjonalnego rolnictwa,
 • korzyści wizerunkowe,
 • możliwość ubiegania się o unijne dopłaty,
 • mniej czasochłonne zabiegi agrotechniczne,
 • ograniczenie strat wyrządzonych przez szkodniki oraz związanych z wyjaławianiem gleby.

Zakładanie i prowadzenie gospodarstwa rolnego – wymagania prawne

Jeśli chcesz prowadzić ekologiczne gospodarstwo, musisz zgłosić taki zamiar w jednostce certyfikującej, która funkcjonuje w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. Po zarejestrowaniu należy poddawać gospodarstwo corocznej inspekcji. W okresie pierwszych 12-36 miesięcy znajdzie się ono w procesie przekształcenia – dopiero po tym czasie zyskasz prawo oznaczania produktów certyfikatem eko.

Rolnictwo ekologiczne trzeba prowadzić zgodnie z wymaganiami prawnymi. Należy m.in.:

 • dbać o zachowanie bioróżnorodności i dobrostan zwierząt,
 • unikać skażenia wód, gleby i powietrza,
 • stosować wieloletni płodozmian oraz inne zabiegi, które zabezpieczają glebę przed erozją oraz przyczyniają się do poprawy bioróżnorodności,
 • przestrzegać terminów wykonywania zabiegów agrotechnicznych,
 • korzystać wyłącznie z nawozów naturalnych (np. obornika, gnojownicy czy kompostu) oraz mineralnych naturalnego pochodzenia,
 • unikać stosowania antybiotyków, hormonów wzrostu, GMO, pestycydów i innych chemicznych środków ochrony roślin,
 • korzystać wyłącznie z preparatów do zwalczania szkodników, które znajdują się w wykazie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,
 • stosować mechaniczne metody usuwania chwastów – możesz w tym celu używać narzędzi oraz maszyn rolniczych,
 • wykorzystywać ekologiczny materiał siewny i nasadzeniowy.

Jak korzystnie sfinansować maszyny rolnicze?

Aby efektywnie i wydajnie prowadzić gospodarstwo ekologiczne, potrzebujesz nowoczesnych maszyn. Mogą się przydać m.in. kombajn, traktor, ładowacze, maszyny do sortowania płodów rolnych, siewniki, glebogryzarki, agregaty i prasy uprawowe, sadzarki czy automatyczne systemy nawadniające.

Możesz zdecydować się na finansowanie maszyn rolniczych za pomocą leasingu. Dzięki niemu wyposażysz swoje gospodarstwo w nowy lub używany sprzęt, który usprawni działalność. Leasing jest umową zbliżoną do dzierżawy – otrzymasz od firmy leasingowej przedmiot, który pozostanie jej własnością do momentu, aż spłacisz wszystkie raty. Następnie zyskasz możliwość wykupu maszyny na korzystnych warunkach, aby nadal używać jej w swoim gospodarstwie. Możesz także zwrócić przedmiot umowy i wziąć w leasing nowszy, jeszcze wydajniejszy model.

Firmy leasingowe finansują maszyny rolnicze przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność rolniczą, w tym indywidualnym rolnikom z numerem NIP. Warunki umowy dopasujesz elastycznie do swoich potrzeb i możliwości spłaty, m.in. pod względem okresu finansowania czy wysokości wpłaty własnej. Niektórzy leasingodawcy proponują rolnikom sezonowy harmonogram spłaty. Rozwiązanie to pozwala regulować raty w terminach, które uwzględniają sezonowość produkcji i sprzedaży.