Sprzedaż samochodu firmowego – VAT 2014

0
827
views

Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji  "towarów używanych" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów osobowych wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej.

Zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obecnie sprzedaż samochodów osobowych przy nabyciu których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku, nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł.

W konsekwencji od dnia 1 stycznia sprzedaż samochodu osobowego nabytego przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy nabyciu którego przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku VAT korzysta ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem bez względu na to, jak długo podatnik wykorzystywał ten samochód w swojej działalności.

Natomiast sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do działalności gospodarczej oświadczeniem podatnika (samochód zakupiony poza działalnością gospodarczą – podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT) nie korzysta z powyższego zwolnienia, w konsekwencji przy sprzedaż przedsiębiorca powinien zastosować stawkę VAT w wysokości 23%.

 

 

 

Więcej na: e-prawnik.pl