GUS: fantastyczne dane o polskim PKB za drugi kwartał

0
1335
views

Produkt Krajowy Brutto (PKB, niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2010 roku o 3,5% r/r wobec 3,0% w poprzednim kwartale, podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 345.144,2 mln zł.

Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w II kw. 1,1% kw/kw oraz 3,8% w ujęciu rocznym, podał też GUS.

„W II kwartale 2010 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy, którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,8 pkt. proc. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,2 pkt proc., a akumulacji 1,6 pkt proc. (przy ujemnym wpływie popytu inwestycyjnego -0,3 pkt proc. i dodatnim wpływie zmiany zapasów 1,9 pkt. proc.). Ujemny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) wyniósł -0,3 pkt proc.” – głosi komunikat.

Według danych niewyrównanych sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2010 roku wzrosła o 3,0% r/r (wobec 2,8% r/r w I kw. b.r.). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 13,1% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 11,2% r/r w poprz. kw.), w budownictwie wzrosła o 4,0% (wobec spadku o 5,8% w poprz. kw.), a w sektorze usług rynkowych – zwiększyła się o 0,3% (wobec spadku o 0,7% w poprz. kw.).

Popyt krajowy wzrósł o 3,9% r/r (wobec wzrostu o 2,2% w I kw.), spożycie ogółem wzrosło o 2,8% (wobec wzrostu o 2,2% w poprz. kw.), a spożycie indywidualne – o 3,0% (wobec 2,2% wzrostu w poprz. kw.).

Nakłady brutto na środki trwałe (popyt inwestycyjny) zmniejszyły się o 1,7% r/r (wobec spadku o 12,4% w I kw.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 17,8% wobec 19,4% przed rokiem.

Eksport wzrósł w I kw. o 17,0% wobec wzrostu o 9,8% kwartał wcześniej, a import zwiększył się w tym czasie o 18,2% wobec wzrostu o 7,9% kwartał wcześniej.

Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w II kw. br. roku o 3,3%. Prognozy mieściły się w przedziale 3,1-3,8%. Resorty finansów i gospodarki spodziewały się wzrostu o 3,2% r/r.

Źródło: ISB