VAT w twojej firmie

0
1282
views

Obowiązujące obecnie przepisy od 2011 r dotyczące naliczania podatku VAT przewidują stawki podatku niższe od stawki podstawowej 23% zależne od symbolu PKWiU. Są jednak i stawki VAT nadawane, stawka VAT nie zależy bezpośrednio od PKWiU towaru czy usługi.

Takie stawki przedstawiamy w niniejszym zestawieniu. Stawki zależne od PKWiU przedstawiamy w klasyfikacji PKWiU + VAT.

Gdyby okazało się, że towar czy usługa ze stawka VAT 8% przez innych przepis jest opodatkowana stawką VAT niższą (np. 5%) albo 0% czy jest zwolniona z VAT – stosujemy zawsze stawkę niższą (w kolejności: 23% -> 8% -> 5% -> 0% -> zw). Podobnie przy stawkach VAT 5% – jeżeli temu samemu produktowi przepisy przyporządkowują niższą stawkę VAT, to należy stosować tę niższą stawkę VAT. 
Jeżeli w ustawie o VAT ani w rozporządzeniach Ministra Finansów nie ma nic o danym towarze czy usłudze – stosujemy stawkę VAT podstawową 23%.
Jeżeli gdzieś o nich wspomniano – stosujemy stawkę wskazaną przez przepis.

Jeżeli wspomniano w więcej niż jednym miejscu, wówczas ustalamy stawkę w następującej kolejności:

* sprawdzamy załącznik nr 3 do ustawy VAT (stawka 8%), 
– jeżeli tam jest, sprawdzamy, czy w ustawie o VAT nie ma wyjątków: zwolnienia lub 0% czy 5%, 7%

* jeżeli tam nie ma, to szukamy dalej

* sprawdzamy załącznik nr 10 do ustawy o VAT (stawka 5%)
– jeżeli tam jest, sprawdzamy, czy w ustawie o VAT nie ma wyjątków: zwolnienia lub 0% (inne stawki się nie liczą, nie zmienią stawki 5%)

* jeżeli tam nie ma, to szukamy dalej

* sprawdzamy ustawę o VAT
– jeżeli tam jest, sprawdzamy czy sama ustawa nie wprowadza wyjątków od stosowania danej stawki VAT czy zwolnienia; z reguły wyjątki takie są określone w tym samym artykule albo w następnym (liczą się wyłącznie stawki VAT 0% i zwolnienie, inne nie zmienią stawki z załącznika).

W każdym przypadku sprawdzamy rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT – być może obniżono tam stawkę VAT albo wprowadzono zwolnienie. Wtedy stosujemy ostatecznie stawkę z rozporządzenia.
Podobnie poszukiwania stawki VAT w tabelach PKWiU + VAT w serwisie ePodatnik.pl: sprawdzamy podstawę prawną określenia danej stawki VAT.

W tabeli podane są wszystkie stawki VAT powiązane z danym PKWiU, odrębna stawka (czy zwolnienie) może jednak wynikać z przepisu, który ją wprowadza bez względu na PKWiU. Wówczas należy sprawdzić w pierwszej kolejności na samej górze tabeli towary czy usługi powiązane tematycznie z danym działem PKWiU, a następnie zajrzeć do niniejszego zestawienia. Jeżeli w takim przypadku mamy stawkę VAT z tabeli PKWiU + VAT, a do tego stawkę VAT z tabeli w niniejszej publikacji, wówczas należy sprawdzić podstawę opodatkowania w obu przypadkach i porównać ją tak samo jak wyżej:

* najpierw załącznik nr 3 VAT 8%,
* może go uchylić załącznik nr 10 i nadać VAT 5%,
* mogą to uchylić przepisy reszty ustawy i nadać stawkę VAT 0% albo zwolnienie,
* a na końcu rozporządzenie do ustawy VAT, które może również nadać niższą niż w ustawie stawkę VAT albo zwolnić z VAT. 

W przypadku faktury VAT marża podatek odprowadzany jest tylko od kwoty marży, czyli różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu. Tym samym nie ma możliwości odliczania podatku wynikającego z faktur zakupu.

Źródło informacji: www.epodatnik.pl