Granty na programy zdrowotne i ekologiczne

0
1064
views

Zdrowie i aktywność ludzi starszych, dbałość o środowiska i zdrowy styl życia to tematy w konkursie grantów, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich na rok 2012.

Wnioski o dofinansowanie programów zdrowotnych i ekologicznych z tego zakresu można składać do 10 kwietnia 2012 r.
Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich ogłosił konkurs grantów, w ramach którego miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia (Toruń jest członkiem SZMP od 1993roku), jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymać dofinansowanie realizacji programów o tematyce zdrowotnej lub ekologicznej.

Tegoroczne tematy konkursowe to:

Zdrowie i aktywność w starszym wieku;
Zdrowy styl życia;
Dbamy o środowisko wokół nas

Zachęcamy potencjalnych realizatorów projektów wpisujących się w powyższy zakres tematyczny do udziału w konkursie, dzięki któremu, poza korzyścią finansową, będą mieli okazję promować na szczeblu krajowym zarówno swoją placówkę czy organizację i realizowane przez nią działania.

Wnioski konkursowe w wersji papierowej oraz elektronicznej należy składać w sekretariacie Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia p. Hanny Miller – koordynatora lokalnego Projektu Zdrowe Miasta , w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2012 roku (adres: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT ul. ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pokój nr 9; e-mail: wzips@um.torun.pl)

Więcej na: Toruń