Seniorzy na scenę!

0
1463
views

Przegląd. W sobotę na Rybim Rynku w Bydgoszczy, w godz. 10 – 17 trwać będzie XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato 2011”
Do udziału zgłosiło się ponad 180 twórców z całej Polski. Najliczniej reprezentowane jest jednak nasze województwo. Uczestnicy, na co dzień, działają w Klubach Seniora, Klubach Aktywności Twórczej, Kolach Plastycznych, Kołach Rękodzielniczych, Domach Pomocy Społecznej, gdzie rozwijają swoje umiejętności. Seniorzy zaprezentują: haft, koronkę, rzeźbę i malarstwo. Podczas przeglądu wystąpią:
– Zespół Pieśni i Tańca Klubu Seniora „Wrzos” z  Włocławka Zespół Wokalny  Klubu Seniora „Kociewiacy” ze Świecia
– Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Pelagia” Klubu Seniora „Rozmaryn” z Ryk
– Zespół Wokalny „Niespodzianka” Klubu Seniora „Złota Jesień” z Bydgoszczy
– Zespół Wokalny  Klubu Seniora „Złoty Wiek” z Janikowa
– Zespół Pieśni Ludowej „Pakościanie”  Klubu Seniora „Złota Jesień” z Pakości
– Zespół Wokalny  Klubu Seniora „Wrzos” z Barcina
– Zespół Folklorystyczny  Klubu Seniora „Kujawy Bachorne Nowe”  z Osięcin
– Zespół Wokalny „ Ostrorogskie Jaśki” Klubu Seniora „Jaśki” z Ostroroga
– Kapela „Folk ROM” z Klubu Seniora „Uśmiech” z Janowca WLKP
– Zespół Wokalny Klubu Seniora „Radość” z Czernikowa
– Kabaret „Pod Kogucikiem” z Klubu Seniora „Jaśki”  z Ostroroga
– Zespół Wokalny „Nowalijki” z Klubu Seniora z Chełmna
– Zespół Folklorystyczny „Sadkowianie” Klubu Seniora z Sadek
– Klub Miłośników Sztuki DK „Orion”  z Bydgoszczy
Organizatorem przeglądu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”.
Współorganizatorem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy