UMK debatuje

0
1349
views

Niedawno na łamach prasy lokalnej przetoczyła się debata nad stanem kultury studenckiej. Dyskusja wzbudziła wiele emocji, wpowiedzi pracowników uczelni, ekspertów oraz samych studentów nie przyniosły jednak efektu w postaci jednoznacznej diagnozy sytuacji oraz nie przyczyniła się do wypracowania konkretnych rozwiązań dotyczących np. aktywizacji studenckiej społeczności.

Niewątpliwą zaletą debaty było podjęcie tematu, który nie powninien być dłużej przemilczany. Kolejną dyskusję dotyczącą, tym razem już nie tylko kultury, ale kondycji toruńskiej uczelni pojmowanej w szerszym kontekście zorganizowało Koło Naukowe Studentów Socjologii UMK. Na spotkaniu doszło do wymiany poglądów między przedstawicielami uczelni a studentami.

Pomimo różnic wyłaniających się z wypowiedzi debatujących, co do jednego wszyscy byli zaskakująco zgodni. UMK, podobnie jak inne wyższe uczelnie potrzebuje gruntownych reform, wśród problemów wymieniano m. in. nadmierne umasowienie studiów, wadliwy system finansowania uczelnictwa wyższego, czy pozostawiającą wiele do życzenia komunikację władz uczelni ze studentami.

Ta, jak i jej podobne dyskusje rodzi nadzieję na rozpoczęcie cyklu konstruktywnej wymiany myśli, która w niedalekiej przyszłości może zaprocentować wypracowaniem wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących poprawy jakości kształcenia i studiowania na UMK.

 

Dominika Majewska