Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

0
1209
views

Pośród wielu wartości, jakie cenimy sobie najbardziej bez wątpienia najważniejszą jest rodzina. Więzi emocjonalne, to nie tylko radości z sukcesów, które w naszej rodzinie mają miejsce, ale także pomoc i odpowiednie reagowanie na różne okoliczności w chwilach trudnych, a nawet tragicznych. Jeśli zaistnieje sytuacja, gdzie bliska nam osoba ponosi śmierć na wskutek wypadku spowodowanego przez inną osobę lub np. w zakładzie pracy bliscy mają prawo starać się o odszkodowanie, które chociaż nie przywróci życia bliskiej nam osoby znacznie pomoże w kwestii poradzenia sobie w dalszym funkcjonowaniem w społeczeństwie, tym bardziej jeśli nieżyjąca już osoba utrzymywała rodzinę. Wystarczy udać się do odpowiedniego prawnika np. odszkodowanie Toruń, by w pełni zapoznać się z możliwościami, oraz uzyskać fachową pomoc w drodze do tego, co w tej sytuacji nam się należy.

Po pierwsze ogromną stratą, której nic nie jest w stanie zrekompensować jest sama śmierć bliskiej nam osoby. W związku z tym zdarzeniem dotykają ludzi kolejne straty, które zazwyczaj burzą porządek, w jakim dotychczas żyliśmy. Złożenie wniosku do sądu o odszkodowanie, to nie wszystko ponieważ musimy udowodnić, że z chwilą śmierci owej osoby oprócz głębokiego bólu zostaliśmy pozbawieni także środków do życia lub w jakiś inny sposób nasza sytuacja życiowa się znacznie pogorszyła. Odszkodowanie może dotyczyć trzech przypadków, które faktycznie miały miejsce.
Pierwszym jest na pewno rekompensata za koszty związane z pogrzebem. Jak wiadomo nie każdy pogrzeb może ograniczać się do podstawowych czynności, gdyż niejednokrotnie wyróżniają się dużą rozpiętością co do poniesionych kosztów. Bywa, że zmarłego trzeba przewieść z bardzo daleka, co już daje nam o wiele większy wydatek. Niemniej odszkodowanie dotyczy takich kwestii jak – miejsce na cmentarzu, zakup trumny, wieńca itp., przewóz zwłok, nagrobek, odzież żałobna, poczęstunek dla żałobników. Każdy kto poniósł powyższe koszty i ma na to odpowiednie dokumenty może starać się o odszkodowanie.
Druga możliwość złożenia wniosku o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w przypadku udziału osób trzecich bądź tragicznego wypadku w pracy jest możliwa w momencie, kiedy zmarły miał obowiązek płacenia alimentów. Wiadomo, że wraz ze śmiercią ustały płatności na rzecz np. swoich dzieci i nie tylko, dlatego renta alimentacyjna również wchodzi w skład odszkodowań, o jakie powinniśmy się starać.
Trzecią możliwością odszkodowań z racji powyżej wymienionych okoliczności jest jednorazowe wypłacenie rekompensaty tudzież w formie miesięcznych rent. Dotyczy ono osób, które udowodnią przed sądem, iż po tragicznej śmierci danej osoby ich sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, a co za tym idzie funkcjonowanie stało się wegetacją. Często osoby tragicznie zmarłe były jedynymi żywicielami rodziny lub ich dochody były podstawowym źródłem utrzymania.
Będąc w jednej z wyżej wymienionych sytuacji niezwłocznie powinniśmy szukać pomocy. Osoby wykwalifikowane w tym kierunku służą swoim doświadczeniem, a my nie powinny zwlekać, gdyż odszkodowanie w takich przypadkach to tylko kwestia czasu. Strata bliskiej osoby niewątpliwie jest rodzinną tragedią, która tym bardziej pogrąża domowników, jeśli owa osoba utrzymywała rodzinę w sensie materialnym.