Koniec składania wniosków abolicyjnych

0
1358
views

Upłynął termin składania wniosków o legalizację pobytu w trybie abolicji. Cudzoziemcy złożyli ich 8801. Najwięcej – 6817 – wpłynęło do wojewody mazowieckiego. Wydano już 2411 pozytywnych i 608 negatywnych decyzji.

Najczęściej o abolicję wnioskowali mieszkańcy Wietnamu – złożyli 2026 wniosków. Wpłynęło także 1941 podań od obywateli Ukrainy i 1321 od obywateli Pakistanu. Najwięcej wniosków w skali kraju (6817) nielegalnie przebywający cudzoziemcy złożyli do wojewody mazowieckiego. Obcokrajowcy, którzy otrzymali w paszporcie potwierdzenie założenia wniosku, do czasu wydania decyzji przebywają w Polsce legalnie.

Cudzoziemcy, aby uzyskać informację na temat postępowania w swojej sprawie powinni kontaktować się z urzędem wojewódzkim, w którym złożyli wniosek. Od 2 lipca nie jest możliwe połączenie z infolinią abolicyjną.

Wynik akcji abolicyjnej jest dla nas satysfakcjonujący. Do tej pory wydano ponad 2400 decyzji pozytywnych, co oznacza, że tyle osób otrzymało szansę na godne życie w Polsce. Teraz trwają prace nad umożliwieniem pozostałym cudzoziemcom legalizacji pobytu w trybie systemowym, na łatwiejszych warunkach. Czas na nową ustawę o cudzoziemcach, której wejścia w życie spodziewamy się w styczniu 2013 roku – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wydano już 2411 pozytywnych decyzji, z czego u wojewody mazowieckiego – 1727. Z powodu niespełnienia wymogów ustawy abolicyjnej 608 cudzoziemcom odmówiono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Na Mazowszu abolicji odmówiono 500 obcokrajowcom.

W celu uzyskania informacji na temat toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji należy kontaktować się z Departamentem Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod numerem telefonu +48 22 601 74 14.