Tańsza Energia dla Olsztyna

0
1321
views

Urząd Miasta Olsztyna zaprasza do udziału w programie osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają bezpośrednie umowy (tzw. kompleksowe lub rozdzielone) o dostawę energii elektrycznej, niebędące gospodarstwami domowymi (taryfa G jest obecnie objęta regulacją Urzędu Regulacji Energetyki).

Celem programu Tańsza Energia dla Olsztyna jest utworzenie i rozwój grupy podmiotów, która wspólnie kupując energie elektryczną mają szanse na znaczne oszczędności kosztów zakupu energii w stosunku do cennika sprzedawcy.

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić deklarację, pełnomocnictwo oraz tabelę planowania wolumenu (dla każdego posiadanego punktu poboru energii), następnie dostarczyć ją do Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej (Ratusz, pokój 103). Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Wszelkie działania informacyjne, organizacyjne i doradcze oraz udział w pracach zespołu negocjacyjnego przedstawicieli UM Olsztyna, odpowiedzialnych za realizację programu są bezpłatne.

Początek grupy zakupowej

Grupa powstała w roku 2011 i utworzyło ją 14 indywidualnych odbiorców o wolumenie potrzeb energii 26,5 MWh. Dzięki wspólnemu działaniu oszczędności w roku 2012 wyniosą ok. 1 270 000,00 zł. Planując działania na rok 2013 chcemy zwiększyć liczbę odbiorców, co pozwoli na uzyskanie jeszcze korzystniejszych stawek za energię elektryczną.

O nas

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej istnieje od 2009r.

Posiadamy doświadczenie w grupowych zakupach energii elektrycznej, od powstania przeprowadzamy postępowania na zakup energii dla Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych (w 2011 roku do grupy dołączył Urząd Marszałkowski) osiągając znaczne oszczędności finansowe. Podejmowane działania pozwalają na zmniejszenie ceny energii elektrycznej o 20 – 25% w stosunku do obowiązujących cenników.

Wszelkich informacji udzielamy osobiście w Ratuszu (pokój 103), lub telefonicznie pod numerem 89 527 52 46.

 

olsztyn.eu