Gaz łupkowy może dać nawet 155 tys. miejsc pracy

0
1194
views

Dzięki zasobą i perspetkywą  wydobycia gazu łupkowego w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat  może powstać nawet 155 tys. nowych miejsc pracy  – wynika to z raportu Instytutu Kościuszki.

Jest to tzw. scenariusz bazowy, który zostanie zrealizowany, jeśli w perspektywie 10 lat zostanie wykonanych pół tysiąca odwiertów rocznie przez wszystkich koncesjonariuszy.

Z dokumentu wynika, że branżami, które mogą potencjalnie najwięcej zyskać na tym rozwoju, są: przemysł metalurgiczny, handel detaliczny i hurtowy, dostarczanie energii oraz produkcja maszyn.
Przypadnie na nie ok. połowy nowo utworzonych miejsc pracy. Niekwestionowanym liderem jest przemysł metalurgiczny, który może odnieść największe korzyści jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia.

Źródło: PAP