Krajowa Izba Odwoławcza kontra dwa warszawskie przetargi

0
1058
views

Krajowa Izba Odwoławcza zadecyduje o tym, czy dwa ważne dla miasta przetargi odbyły się zgodnie z prawem.

Pierwsza sprawa dotyczy drugiego przetargu na odbiór odpadów na terenie miasta Warszawy. Przetarg został ogłoszony przez ratusz miejski, a jego wyniki zostały zakwestionowane przez firmę Byś. W dniu dzisiejszym Krajowa Izba Odwoławcza wyda wyrok. Jeśli okaże się, że zastrzeżenia firmy Byś były zasadne, KIO może nakazać poprawę procedury przetargowej i rozpoczęcie przetargu od nowa.

Przedstawiciele firmy Byś, która zaskarżyła wyniki przetargu, mają zastrzeżenia do tego, że miasto przede wszystkim stawia na jak najniższą cenę świadczonych usług, co zdaniem skarżących spowoduje obniżenie jakości świadczonych usług i w konsekwencji, odzyskiwanie znikomej ilości surowców z odpadów.

Drugi przetarg, którym zajmie się Krajowa Izba Odwoławcza, dotyczy wyboru firmy, która ma dostarczyć warszawskiej komunikacji czterdzieści siedem nowych autobusów. W przetargu wygrał Solaris (wartość oferty 64.6 mln złotych). Tymczasem odrzucono ofertę firmy Lider Trading, która w swojej ofercie nie podała wielkości zużycia paliwa z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (oferowane przez tą firmę autobusy spalają równo pięćdziesiąt jeden litrów paliwa na sto kilometrów).