KGHM stara się o koncesje w Zatoce Puckiej

0
1286
views

KGHM chce poszukiwać złóż soli potasowo magnezowej, rud miedzi i soli kamiennej w okolicach Zatoki Puckiej. Ponadto KGHM stara się o dwie nowe koncesje poszukiwawczo rozpoznawcze w Lubuskiem. Tam koncern chce wydobywać rudy miedzi i srebra.

 

KGHM przez cały czas prowadzi także poszukiwania w obrębie monokliny przedsudeckiej. Firma złożyła wnioski o eksploatację złóż w rejonach Kulów – Luboszyce, Bytom Odrzański i Niecka Bolesławicka.

 

 Od stycznia 2014 roku KGHM rozpocznie wydobycie w oparciu o nowe koncesje górnicze. W sierpniu i wrześniu br. resort środowiska wydał koncesje na kolejne 50 lat na eksploatację złóż na obszarze Zagłębia Miedziowego. Te obowiązujące dziś wygasają z końcem roku.

 

Osiem kontraktów z branży kosmicznej dla polskich firm

Dziś podpisanych zostanie osiem kontraktów z polskimi podmiotami, które będą dotyczyły rozwoju zaawansowanych technologii kosmicznych oraz ich zastosowania w gospodarce. To dopiero początek (przyjęto bowiem 35 wniosków).

Polska chce ponadto bardziej zaangażować się w przemysł kosmiczny i chce bardziej rozwijać współpracę w ramach ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej).

Podpisywane kontrakty dotyczyć będą realizacji projektów zaawansowanych technologii kosmicznych i ich zastosowania w gospodarce, a stronami umów będzie siedmiu autorów najlepszych projektów, zgłoszonych do konkursu finansowanego z polskiej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

 – W tym konkursie wnioski zgłoszone przez polskie firmy zostały w większości pozytywnie zaopiniowane. Ponad połowa, to jest 35 wniosków, zostało przyjętych. Tyle też kontraktów zostanie podpisanych –powiedziała agencji informacyjnej Newseria Biznes Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Polskie firmy złożyły łącznie 73 projekty, z czego do wdrożenia zakwalifikowano 35. Kolejne kontrakty będą zawierane w najbliższych tygodniach.

Wartość wniosków przekracza 6 mln euro. Kwota pojedynczego dofinansowania waha się od 50 do 900 tys. euro. Zakwalifikowane projekty mają na celu rozwój i wdrożenie zaawansowanych technologii w dziedzinie m.in. informatyki, mechaniki, robotyki, nowych materiałów, aplikacji satelitarnych oraz specjalistycznych analiz i studiów wykonalności.

 Polska jest członkiem ESA od roku. Pierwsze pięć lat naszego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (do końca 2017 r.) gwarantuje polskim podmiotom objęcie ich specjalnym programem wsparcia, by mogły dostosować swoje możliwości do udziału w programach i projektach ESA.

 

 

Michał Lisiak