Cele Polski na szczyt klimatyczny 2013

0
1325
views

W październiku młodzież z warszawskich szkół posadziła w Lesie Sobieskim około 2,5 tysiąca drzew. 8 listopada w drugiej turze akcji na terenie Wydmy Żerańskiej uczniom towarzyszyć będzie Minister Środowiska, ambasadorowie i przedstawiciele miasta. Zostanie posadzonych kolejnych 2 tysiące drzew.

Akcja zalesiania terenów Warszawy jest częścią programu przygotowującego miasto na szczyt klimatyczny. Prezydent, Hanna Gronkiewicz-Waltz zauważa, że aż 9 tysięcy roślin zostanie posadzonych, aby „zrekompensować przyrodzie obciążenia, związane z przyjazdem delegatów”. Dziewięć tysięcy drzew, czyli jedno na każdego uczestnika szczytu.

Szczyt klimatyczny to tylko nieformalna nazwa dla Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Tegoroczna, 19 Konferencja odbędzie się w Warszawie. Oznacza to, że prezydencję na wydarzeniu obejmie Polska, zaś na prezydenta został wybrany Marcin Korolec, wieloletni podsekretarz stanu w resorcie gospodarki, a obecnie Minister Środowiska. Stanowisko obejmuje on od szczytu w Warszawie, aż do rozpoczęcia spotkania w 2014 roku w Ameryce Łacińskiej.

Tak długi czas kierownictwa, daje Polsce okazję na aktywne uczestnictwo w negocjacjach przez cały rok. Jest dla Polski ogromną szansą nie tylko na zaistnienie, ale także na ustalenie celów szczytu. Za takie podaje wzmocnienie wielostronnych negocjacji klimatycznych, w zgodzie z zasadami przejrzystości i pełnego udziału stron z uwzględnieniem różnorodności interesów i opinii.

Polska określiła swoje priorytety na drodze do spełnienia powyższego celu.

Pierwszym z nich jest dla naszego kraju skonkretyzowanie mapy dojścia do globalnego porozumienia w 2015roku, czyli chce położyć podwaliny pod następne spotkania. Ponieważ zdaniem gospodarzy, tylko wspólny wysiłek państw umożliwi efektywną walkę z problemami zmian klimatycznych.

Następny priorytet to wdrażanie decyzji, które przyniosły poprzednie Konferencje. Wg. organizatorów, tylko pokazanie społeczeństwu konkretnych rezultatów budowania nowego porozumienia, odbuduje jego wiarę w sensowność procesu. Dlatego zależy im w szczególności na ustanowieniu ram dla działań powstrzymujących wylesienie i degradację gruntów. Pogłębieniu współpracy państw i podmiotów gospodarczych w projektach, które za cel mają obniżenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji w procesach produkcyjnych. Nadaniu właściwej rangi działaniom, przyczyniającym się do ochrony źródeł wody pitnej, upraw czy bezpieczeństwa żywnościowego.

Wreszcie ostatni jasno sformułowany cel to zharmonizowanie komunikacji o zmianach klimatu, dzięki zapoczątkowaniu dialogu między reprezentantami miast, budżetu, polityki i społeczeństwa obywatelskiego.

Szczyt klimatyczny rozpocznie się 11 listopada i potrwa do 22 dnia tego miesiąca. Będzie odbywał się na warszawskim Stadionie Narodowym. Na Konferencji może pojawić się ponad dziesięć tysięcy osób, którzy będą reprezentować państwa Narodów Zjednoczonych, ale także organizacje pozarządowe.

Konferencje klimatyczne są to doroczne spotkania przedstawicieli państw ONZ, na których negocjowany jest zakres działań na rzecz polityki klimatycznej. Polska była już organizatorem szczytu. Obył się on w 2008 roku w Poznaniu.

 

Patrycja Szeląg