Gdańsk w czołówce najdynamiczniejszych

0
1212
views

Według badań Politechniki Warszawskiej Gdańsk jest drugim miastem w Polsce w rankingu najdynamiczniej rozwijających się miast na prawach powiatu. Pierwsze miejsce należy do Warszawy, trzecie zajął Poznań, a czwarte nasz sąsiad – Sopot. Z trójmiejskich gmin Gdynia zajęła 24 pozycję.

Wyniki rankingu zaprezentowane zostały 4 listopada, podczas odbywającej się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie konferencji na temat zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego z tzw. Banku Danych Lokalnych. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Konferencja była także okazją do dyskusji o obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej polskich metropolii oraz o poselskim projekcie Ustawy o Powiecie Metropolitalnym.

Konferencję zorganizowali: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2013 – miasta na prawach powiatu:

1. Warszawa
2. Gdańsk
3. Poznań
4. Sopot
5. Katowice
6. Toruń
7. Wrocław
8. Rzeszów
9. Kielce
10.Krosno