Nowe inwestycje w tegorocznym budżecie

0
1269
views

Rozbudowa dróg na osiedlu Eskulapa oraz kryte lodowisko – to nowe inwestycje, które na wniosek prezydenta Rafała Bruskiego wprowadzone zostaną w formie autopoprawki do tegorocznego budżetu.

8,6 mln zł to planowany koszt inwestycji rozbudowy dróg na osiedlu Eskulapa. – To jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie osiedli, stąd potrzeba rozwiązania kwestii drogowych. Przygotowany wariant obejmuje budowę części ul. Jasinieckiej oraz ulice Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty – wyjaśnia prezydent Rafał Bruski.

W ramach inwestycji powstać ma łącznie ponad 2 km dróg utwardzonych, z chodnikami po jednej lub – fragmentami – po obu stronach oraz z wytyczonymi miejscami parkingowymi i liczącą ok. 800 m droga rowerową wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Stosowna autopoprawka do budżetu, wprowadzająca obie inwestycje, jest w przygotowaniu i wkrótce trafi pod obrady radnych. Jeśli wniosek zostanie przyjęty przez Radę Miasta, rozpoczną się prace dokumentacyjne, które powinny zostać zakończone w tym roku, a najpóźniej wiosną przyszłego roku rozpoczęłyby się prace budowlane na osiedlu Eskulapa.

Drugą inwestycją zapowiadaną przez prezydenta jest budowa w mieście krytego lodowiska. – Aktualnie mamy dwa warianty inwestycji, ale w ciągu najbliższych kilku tygodni powinniśmy poznać ostateczne rozwiązanie – zaznacza prezydent Bydgoszczy. – Pierwszy wariant zakłada ulokowanie lodowiska w części obiektu handlowego zbudowanego na terenie po byłym Torbydzie przez właściciela galerii handlowej Focus Mall. Firma ta wstępnie była zainteresowana nabyciem od miasta działki po starym lodowisku i rozbudowaniem na niej swojego obiektu. Teren został ponownie wystawiony przez nas na sprzedaż. To rozwiązaniem jest trudniejsze i zapewne bardziej rozłożone w czasie, ale z pewnością możliwe i interesujące, bo mielibyśmy do czynienia z wkomponowaniem lodowiska w większy obiekt o charakterze handlowo-usługowym z parkingiem – wyjaśnia Rafał Bruski. – Drugi wariant to budowa lodowiska krytego obok hali „Łuczniczka”. Sprawdziliśmy, jak podobne obiekty powstały w innych miastach, w Lublinie i Poznaniu. Lodowiska, jako obiekty niemal całoroczne, nie generują dodatkowych wydatków, ponieważ ich funkcjonowanie pokrywa w zasadzie w całości przychód z biletów wstępu i np. z opłat za wypożyczenie sprzętu. Budowa lodowiska z małą widownią na ok. 300 osób, aby móc rozgrywać tam niewielkie turnieje czy mecze drużyny hokejowej, zamknąłby się w 20 mln zł – dodaje prezydent Rafał Bruski.

Planowanie kolejnych inwestycji jest możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej miasta. – To jedna z najlepszych sytuacji finansowych miasta w historii. Nadwyżka operacyjna na koniec 2013 r. wyniosła 85.792.388 zł, choć początkowo uchwalona była nadwyżka o ponad 20 mln zł niższa. W pierwotnej wersji budżetu na 2013 r. wynosiła ona 62.466.669 zł. Ten dużo lepszy wynik od zakładanego udało się osiągnąć m.in. dzięki lepszym niż zakładaliśmy wpływom z tytułu podatku od nieruchomości osiągniętym m.in. dzięki dobrej windykacji – wyjaśnia skarbnik miasta Piotr Tomaszewski.

Nadwyżka operacyjna, którą konsekwentnie miasto buduje w każdym budżecie począwszy od 2011 r., to ważny element polityki finansowej miasta. Nowy wskaźnik zadłużenia obowiązuje od stycznia 2014 r. z mocy ustawy o finansach publicznych. Wartość nowego, zindywidualizowanego dla każdej gminy wskaźnika, jest uzależniona przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten uzależnia możliwość zaciągania długu od indywidualnej sytuacji gminy. – Nowy wskaźnik to tak naprawdę odpowiedź na pytanie, jakie są możliwości inwestycyjne danej gminy. Pokazuje on, na co nas stać – dodaje prezydent Rafał Bruski.