Podatki od kościoła to datki

0
1101
views

Ministerstwo Finansów ujawniło dane dotyczące podatków od kościołów. Biorąc pod uwagę fakt odprowadzania podatków od przeciętnego podatnika, który nie należy do grona duchownych, to podatek kościoła jest zwykłym datkiem.

Jak podaje money.pl wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów duchownych w naszym kraju w 2013 r. liczą zaledwie ponad 13,4 mln zł.

Od wszystkich podatników w tym i duchownych w ubiegłym roku wpłynęło na konto fiskusa prawie 53,2 mld zł. Odejmując od sumy ogólnej 13,4 mln zł, jakie wpłacili duchowni mając na względzie fakt, iż zwykłych podatników w Polsce jest 24,4 mln, a duchownych, oraz alumnów katolickich więcej niż 56,3 tys. kwoty wydają się nieznaczne.

Dane Ministerstwa Finansów podają, że średnia podatku dochodowego w ubiegłym roku wyniosła 2184 zł. Wykonując prosty rachunek okazuje się, że poszczególni księża, oraz inni duchowni w ubiegłym roku oddali do państwa średnio 236 zł. Skąd takie różnice? Przez przywileje corocznego ustalania ryczałtu względem wykonywanych posług, wielkości parafii itp.

Różnice możemy zobaczyć bardziej przezroczyście chociażby na przykładzie, iż w ubiegłym roku podatników CIT (osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą) było 400 tys. Łącznie owi podatnicy odprowadzili 28 mld zł do państwa z czego tylko 78 tys. zł do budżetu odprowadziły firmy kościelne.

 

Wiadomośći Zd24