Polska odwołuje się od kary 700 mln zł nałożonej przez UE

0
1483
views

Za nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy dla wsparcia grup producenckich z branży owocowo-warzywnej Unia Europejska nałożyła na Polskę kare w kwocie 700 mln zł. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki poinformował, że nasz kraj jest na etapie odwołania się od owej decyzji.

Dodał również, że wykorzystanie unijnych funduszy na wsparcie grup producenckich było niezgodne z prawem unijnym, gdzie nałożono na Polskę karę ok. 700 mln zł, tj. 10 proc. przyznanej kwoty. Z kolei pierwsza kara, to kwota 55 mln euro za lata 2010-11, oraz za lata 2012-2013, 110 mln euro.

Jak dodał kara polega na zmniejszeniu o 20 proc. bieżącego finansowania grup producenckich. Niemniej podkreślił, że są to ogromne finansowo kary z tytułu przeprowadzonych przez ETO kontroli.

Bogucki podał do informacji, że Polska odwołuje się od decyzji UE, ponieważ dopatrzono się nieprawidłowości po stronie UE.

– ,,Nieprawidłowości były nie po stronie polskiej, ale nieprecyzyjnych przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie (…) Realizowany jest program naprawczy, który został nałożony na Polskę jako warunek nienakładania kolejnych kar’’ – powiedział wiceminister.

 

ZachodniDziennik.pl