Rozmawialiśmy o zagospodarowaniu terenów nad Brdą w Bydgoszczy

0
2369
views

W czwartkowe (30 marca) popołudnie podczas wspólnej debaty spotkali się urbaniści, architekci, deweloperzy, społecznicy i mieszkańcy. Zorganizowaliśmy debatę dotyczącą kwestii zagospodarowania terenów nadrzecznych z uwagi na rozbieżne wizje, co do przyszłego zagospodarowania przestrzeni w sąsiedztwie Brdy.

W tym aspekcie pojawia się wiele skrajnych poglądów prezentowanych m.in. przez mieszkańców, deweloperów czy przyrodników.

W auli Wyższej Szkoły Bankowej zebrało się ponad 130 osób, w tym eksperci z wymienionych wcześniej dziedzin. Krótkie referaty podczas debaty wygłosili m.in. Andrzej Bulanda (warszawski architekt, laureat wielu prestiżowych nagród państwowych, m.in. Honorowej Nagrody SARP 2015,  współautor nadrzecznej ikony Bydgoszczy- budynku  BRE Banku), Marzena Boroń – geolog, specjalista w zakresie wód podziemnych i budowy geologicznej gruntów w granicach miasta Bydgoszczy, Błażej Bembnista (społecznik zainteresowany zagospodarowaniem przestrzennym Bydgoszczy, autor bloga „Fordon na co dzień”), dr Marek Machnikowski (Regionalny Konserwator Przyrody w Bydgoszczy, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) oraz Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz (Architekt Miasta).

Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w spotkaniu. Trwająca blisko trzy godziny debata jest początkiem rozmowy o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy”. Chcemy wspólnie z Państwem zastanowić się jaki kierunek działań należy przyjąć.

 

bydgoszcz.pl