Certyfikacja rolnictwa ekologicznego – korzyści

0
2389
views

W ostatnim czasie znacznie wzrasta zapotrzebowanie na żywność i inne produkty ekologiczne. Rolnicy, którzy chcą trafić w potrzeby nowoczesnych i świadomych konsumentów, powinni rozważyć certyfikację swoich gospodarstw.

Status certyfikowanego producenta rolnictwa ekologicznego daje m.in. prawo do umieszczania na swoich wyrobach symboli Euroliścia lub znaku BIO.

Ekorolnictwo i żywność ekologiczna jako nowy trend

Rolnictwo ekologiczne to stosunkowo nowy nurt w gospodarce – pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. Jest to sposób gospodarowania, który przypomina tradycyjne metody rolnicze stosowane jeszcze przed wprowadzeniem sztucznych nawozów, ulepszaczy i pasz dla zwierząt. Ekorolnictwo można więc określić jako powrót do natury: odrzuca się w nim agrochemię, GMO (organizmy zmodyfikowane genetycznie) i inne środki, które mogłyby zaburzyć naturalną równowagę środowiska.

Żywność wytwarzana w gospodarstwach ekologicznych jest bezpieczna dla zdrowia, a przy jej produkcji nie degraduje się krajobrazu. Z tego powodu cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Zdrowe odżywianie i kupowanie produktów ekologicznych stało się już pewnego rodzaju trendem. Coraz szersze grono klientów zwraca uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na pochodzenie wyrobów oraz na ich skład – w tym zakresie żywność ekologiczna nie ma sobie równych.

Certyfikaty rolnictwa ekologicznego: Euroliść i znak BIO

W związku ze zwiększonym popytem na zdrową żywność, rolnictwo ekologiczne zostało objęte regulacjami prawnymi. Mają one na celu ochronę konsumentów przed fałszywym oznaczeniem produktów jako ekologiczne oraz przed nieuczciwą konkurencją. Ujednolicenie standardów produkcji i kontroli na terenie całej Unii Europejskiej umożliwiło wprowadzenie jednego unijnego znaku, którym sygnowane są produkty ekologiczne.

Jest to tak zwany Euroliść, czyli wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego. Prawo do jego używania mają wyłącznie gospodarstwa, które pomyślnie przejdą restrykcyjny proces certyfikacji. Prawo zezwala również na stosowanie wewnątrzpaństwowych oznaczeń potwierdzających zgodność z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. W Polsce jest to między innymi znak BIO przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Dlaczego warto ubiegać się o status gospodarstwa ekologicznego?

Prawo do umieszczania znaków ekologicznych to tylko jedna z korzyści, jakie niesie ze sobą przyznanie statusu gospodarstwa ekologicznego. Inne zalety certyfikacji to między innymi:

  • zwiększenie konkurencyjności swoich wyrobów na rynku,
  • prawo do sprzedawania produktów ekologicznych w wyższej cenie ze względu na ich lepszą jakość,
  • uzyskanie dopłat do użytków rolnych,
  • zaktywizowanie ludności wiejskiej i obniżenie poziomu bezrobocia.

Należy również pamiętać, że największe korzyści związane z rolnictwem ekologicznym to te o znaczeniu długoterminowym: oszczędność nieodnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska, odstąpienie od eksploatacyjnego traktowania zwierząt hodowlanych oraz dbałość o przyszłe pokolenia.

redakcja