Wszyscy będą uiszczać opłatę medialną?

0
1143
views
ZachodniDziennik

Korzystanie z odbiornika telewizyjnego czy radiowego nie jest zwolnione z opłaty, ale wiele osób uchyla się od płatności, co powoduje straty w budżecie. W tej chwili trwają prace ws. zmiany finansowania mediów publicznych.

Najprawdopodobniej nie będzie już abonamentu, ale opłata medialna, jaką będziemy uiszczać w momencie rozliczania podatku PIT, CIT i KRUS. Co więcej płacić będzie każdy bez względu na to czy posiada któryś z odbiorników czy nie.

Dlaczego za media mają płacić osoby, które nie posiadają telewizora lub radia? Otóż na to pytanie odpowiada szef resortu kultury.

,,Mając na uwadze m.in. powszechny dostęp do urządzeń służących do odbioru treści, należy zauważyć, że oderwanie opłaty od faktu posiadania odbiornika jest całkowicie uzasadnione (…) Przykładowo, od 1 stycznia 2013 r. nowy system abonamentowy obowiązuje w Niemczech, opłata jest ponoszona przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorców niezależnie od posiadania przez te podmioty odbiornika.
W Finlandii wprowadzono specjalny podatek audiowizualny uiszczany przez każdego podatnika podatku dochodowego niezależnie od faktu posiadania przez niego odbiornika .”
– powiedział Piotr Gliński.

Niemniej w tej chwili ta kwestia jest rozważana. Ostatnie decyzje dopiero zapadną.

 

Wiadomości, Julian Orleańsy