Rodziny ofiar katastrofy dostaną ogromne odszkodowania

0
718
views

Zadośćuczynienia dla każdego z najbliższych ofiar katastrofy smoleńskiej po 250 tys. zł, to ogromne odszkodowania – taka jest propozycja ugodowa Prokuratorii Generalnej oraz Skarbu Państwa dla członków rodzin – poinformował prezes Prokuratorii Generalnej Marcin Dziurda.Według tej propozycji każdy z najbliższych członków rodziny ofiar (małżonek, dzieci i rodzice), który zgłosi się do Prokuratorii i wyrazi wolę zawarcia ugody, otrzyma zadośćuczynienie w wysokości 250 tys. zł za krzywdę niemajątkową związaną ze śmiercią osoby bliskiej – jak stanowi art. 446 paragraf 4 Kodeksu cywilnego. Dziurda ujawnił, że z propozycji będą mogli skorzystać wszyscy najbliżsi ofiar katastrofy, którzy już podjęli rozmowy z jego instytucją, jak i ci, którzy zrobią to "teraz, za miesiąc czy za rok albo dwa". Wyjaśnił, że prawo mówi, iż roszczenie w tej sprawie jest możliwe przez 3 lata od momentu zaistnienia katastrofy. – Mamy świadomość, że obecnie nie wszyscy są gotowi na takie rozmowy – dodał. Według Prokuratorii forma zawarcia poszczególnych ugód będzie zależeć od przyjętych ustaleń. Za najbardziej prawdopodobne Prokuratoria uznaje zawieranie ugód przed sądami, ale dopuszcza też podpisywanie ugód pozasądowych. Zarazem podkreślono, że zawarcie ugody nie pozbawi członków rodzin możliwości dochodzenia przed sądami ewentualnych roszczeń związanych z katastrofą na innych podstawach prawnych (np. renta czy odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej). Prezes Dziurda podkreślił, że nie jest jednak możliwe, aby jego instytucja przygotowywała obecnie jakiekolwiek propozycje w tej materii – z takimi wnioskami można zwracać się do sądu. Bliscy będą też mieli możliwość dochodzenia przed sądami ewentualnego dalszego zadośćuczynienia na kwotę ponad 250 tys. zł. (tw) Więcej na: PAP