W 2014 wiele zmian w zasadach rozliczania VAT

0
627
views

Od pierwszego stycznia przyszłego roku dojdzie do szeregu zmian w zasadach rozliczania VAT. Zmiany obejmą miedzy innymi moment powstania obowiązku podatkowego oraz definicję podstawy opodatkowania. Ułatwieniem dla podatników ma być z kolei możliwość wystawiania faktur zbiorczych, czyli takich, które obejmą transakcje z całego tygodnia.

 

Jak zmieni się termin powstania obowiązku podatkowego? Nie będzie on zależny od daty wystawienia faktury, a od momentu wydania towaru lub wykonania usługi.

 – Obecnie obowiązująca zasada, że faktury wystawiay w ciągu 7 dni od dokonania transakcji, przejdzie do lamusa. Będzie można  wystawić fakturę zarówno przed transakcją, jak i po niej, ale już nie w ciągu siedmiu dni od transakcji, lecz w ciągu 15 dni liczonych od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja – wyjaśnia w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Przemysław Skorupa, senior manager w zespole podatków pośrednich z działu doradztwa podatkowego Deloitte.

Zmienią się także zasady regulujące moment powstania obowiązku podatkowego w różnych usługach. W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych fakturę trzeba będzie wystawić nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania.

 – Usługi transportowe będą rozliczane na zasadzie ogólnej w momencie wykonania usługi. To z punktu widzenia firm transportowych bardzo duża zmiana, która oznacza przyspieszenie płatności VAT do urzędu skarbowego – mówi Przemysław Skorupa.

Nie będzie za to specyficznych zasad rozliczania VAT w przypadku udzielenia licencji, np. na oprogramowanie komputerowe.

 – Teraz ten obowiązek podatkowy był odroczony do momentu, w którym przypadał termin płatności. Po zmianach trzeba będzie ten obowiązek podatkowy rozliczyć zgodnie z datą wykonania usługi. W przypadku licencji ten moment jest bardzo trudny do uchwycenia, bo trudno stwierdzić, kiedy licencja została wykonana – dodaje ekspert.

Zmieni się również definicja podstawy opodatkowania – w obecnie obowiązujących przepisach jest to obrót, po zmianach ma to być wszystko, co stanowi zapłatę.

 – Zmiana dotycząca podstawy opodatkowania oznacza, że  wszelkie interpretacje podatkowe, które podatnicy uzyskali w oparciu o dotychczasowe przepisy, stracą swoją moc ochronną. Przepisy dotyczące podstawy opodatkowania są często przedmiotem interpretacji podatkowych, np. w przypadku akcji promocyjnych, rabatowych. Po zmianach każdy podatnik będzie musiał samodzielnie przejrzeć te interpretacje podatkowe i zastanowić się, czy nie warto wystąpić o nowe, aby mieć spokój z transakcjami w przyszłości – radzi Przemysław Skorupa.

 

Czy wprowadzane zmiany będą korzystne dla podatników? Jak to zwykle bywa, raczej dla urzędników, niż dla podatników. Dla wielu z podatników zmienione zasady rozliczania obowiązku podatkowego nie będzie korzystna finansowo. Chodzi przede wszystkich o podmioty dokonujące transakcji wewnątrzunijnych.

 – Od nowego roku, jeżeli podatnik będzie otrzymywał faktury z dużym opóźnieniem  dłuższym niż trzy miesiące od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja  będzie musiał skorygować sobie podatek naliczony. Będzie to de facto powodowało obowiązek zapłaty podatku, który następnie po otrzymaniu faktury będzie można ponownie odliczyć – wyjaśnia Przemysław Skorupa. – Czyli transakcja, która do tej pory była neutralna i podatnicy nie musieli wykładać VAT z własnej kieszeni, stanie się transakcją opodatkowaną, jeżeli podatnik nie będzie panował nad przepływem faktur. To może być dotkliwe dla wielu przedsiębiorców podsumowuje.

Od przyszłego roku zostanie zlikwidowany obowiązek wystawiania faktur, dokumentujących sprzedaż usług zwolnionych z VAT – trzeba będzie je wystawiać tylko na żądanie nabywcy.

 

Michał Lisiak