Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

0
769
views

Od początku 2014 roku wzrosną opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Używanie radia miesięcznie będzie kosztować 25 groszy więcej, niż w poprzednim roku, a używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego – 65 groszy drożej.

Opłaty wyniosą odpowiednio 5,90 zł i 19,30 zł miesięcznie. Opłacając abonament z góry na okres dłuższy niż miesiąc, otrzymamy upust.

Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego powinien dokonać jego rejestracji. Obowiązek zapłaty abonamentu powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika. Abonament trzeba opłacać z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

Za korzystanie z odbiorników RTV muszą płacić osoby fizyczne, przedsiębiorcy, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, domy pomocy społecznej oraz prywatne i publiczne szkoły. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub posiadające odbiorniki w samochodzie stanowiącym ich własność powinny uiszczać tylko jedną opłatę. Przedsiębiorcy są jednak obowiązani do płacenia abonamentu za każdy posiadany odbiornik.

Nawet jeśli uiszczamy opłaty za telewizję kablową czy satelitarną, nie zwolni nas to od konieczności zapłaty abonamentu RTV.

 

 

Zobacz na:  e-prawnik.pl