Międzyrzecki Rejon Umocniony

0
1429
views

Na terenach ziem lubuskich, w okolicy wsi Wysoka, Kaława,Boryszyn, Nietoperek,i Kęszyca znajdują się kompleks potężnych fortyfikacji tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Wprawdzie postanowienia Traktatu Wersalskiego z 1920 roku nie pozwalały Niemcom na wznoszenie umocnień, jednakże zakaz ten nie był rygorystycznie przestrzegany przez mocarstwa sprzymierzone w stosunku do fortyfikacji na granicy wschodniej.

W praktyce już od chwili zakończeniu wojny władze niemieckie pracowały nad projektami nowej struktury umocnień. Szczególną uwagę zwrócono na obszar między Wartą a Odrą, nazywany wówczas „Wnęką Frankfurcką”. Był to obszar o znaczeniu strategicznym, ponieważ jego zdobycie otwierało drogę do Berlina i wnętrza Niemiec. Dzięki licznym przeszkodom naturalnym jego obrona była stosunkowo łatwa.

Pierwsze prace na terenie MRU rozpoczęły się w 1934 roku, i już październiku 1935 umocnienia wizytował Adolf Hitler.

W roku 1944, kiedy wojska niemieckie zaczęły ponosić klęski na wschodzie, wznowiono rozbudowę OWB.
W styczniu 1945 umocnienia zostały zdobyte przez wojska radzieckie