Spotkania przed wyborcze Platformy, tym razem Pruszków

0
1089
views

4 października odbyło się kolejne spotkanie wyborcze z kandydatami ubiegającymi się zarówno o miejsca w Sejmie jak i Senacie. W Spółdzielczym Doku Kultury na ul. Hubala 5 zjawili się wczoraj kandydaci do Sejmu, czyli prof. Dariusz Rosati, który jest nowym "nabytkiem" PO, Barbara Czaplicka (poseł na Sejm VI kadencji), oraz senator Łukasz Abgarowicz ubiegający się o reelekcję na stanowisko.

Po krótkim przedstawieniu kandydatów, oraz obejrzeniu filmiki, na którym Rosati będąc w Parku Kościuszki i przed L.O. im. Tadeusza Kościuszki opowiada o problemach i perspektywach Pruszkowa, nastąpiła tura zadawania pytań przez gości zgromadzonych na sali SDK.
Tematyka pytań, które padły z sali była bardzo zróżnicowana. Rozpiętość tematów sięgała od małych i średnich przedsiębiorstw po reformy systemu opieki zdrowotnej. Prof. Rosati poproszony o podjęcie tematu wysokich składek i podatków płaconych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, nawiązał do rozbudowanego systemu świadczeń socjalnych w Polsce. "Zbyt wielu ludzi korzysta ze świadczeń socjalnych, takich ludzi, którzy akurat nie powinni z nich korzystać bo są w pełni zdrowia albo wieku produkcyjnym" – komentował Rosati. Radą od profesora dla przyszłego rządu jest konieczność reformy systemu emerytalnego, aby pieniądze otrzymywali tylko Ci rzeczywiście potrzebujący. Co więcej Rosati zauważył, że ułatwienia dla przedsiębiorców pozwolą na polepszenie Polski w rankingach ekonomicznych, a sektor małych i średnich przedsiębiorstw wymaga usunięcia barier.

Jedno z pytań zadanych przez publiczność dotyczyło reformy systemu opieki zdrowotnej. Tutaj szerzej wypowiedziała się Barbara Czaplicka, która z zawodu jest lekarzem pediatrą (niestety jedynie w tej kwestii odpowiedź byłą dłuższa, gdyż przez większość debaty kandydatka milczała). Głos zabrał również senator Abgarowicz, który posiada doświadczenie w sferze służby zdrowia z lat, kiedy był posłem – zasiadał on w komisji ds. Zdrowia, oraz był współautorem reformy ochrony zdrowia. Kandydaci do Sejmu zgodzili się co do tego, że konieczny jest system mieszany (publiczny + prywatny), pozwoli to na zapewnienie lepszej jakości, dostępności, oraz rentowności systemu opieki medycznej. Abgarowicz wypowiedział się również (odpowiadając na pytanie o informatyzacji szpitali) na temat zmian w infrastrukturze szpitali. Stwierdził, że informatyzacja pozwoli na zdobycie wiedzy o wszystkich zachorowaniach, informacjach o zagrożeniu epidemią, oraz ustaleniu statystyk chorób i pacjentów. Pewna część składki bogatszych musi iść na zasilanie solidarne systemu ogólnospołecznego – stwierdza Abgarowicz dezawuując pułapkę, w której znaleźć by się mieli najbiedniejsi po zmianie systemu, bogatsi płacić by mieli pośrednio na biednych. Według kandydata na kolejną kadencję w Senacie, zaproponowane zmiany wprowadziłyby konkurencyjność na rynku usług medycznych.

Najciekawsze pytanie padło na samym końcu spotkania, dotyczyło ono reform, które mogłyby być panaceum do walki z kryzysem. Jako specjalista w sferze finansów i polityki europejskiej wypowiedział się prof. Rosati. Były minister spraw zagranicznych przypomniał, że Polska powiązana jest nie tylko z gospodarkami krajów Unii Europejskiej, ale również z gospodarką światową – Gdy mamy recesję w gospodarce niemieckiej nasze PKB staje, bo 1/3 importu Polski trafia do Niemiec – skomentował Rosati. Jako ratunek dla strefy euro profesor wskazał przede wszystkim uspokojenie rynków finansowych. Pod lupę w kontekście kryzysu poszła również Grecja, określona przez Rosatiego jako "unikatowy przypadek" -To kraj, który żył 15 lat na kredyt na koszt innych członków Unii – stwierdza Rosati. "50 % zatrudnionych w sektorze publicznym, wypłacanie trzynastek i czternastek, pieniądze rozchodzące się po urzędnikach" – to tylko niektóre z przyczyn zadłużenia Grecji, które wylicza profesor.

Dla ratowania Polski przed kryzysem krajów starej Unii Dariusz Rosati rekomenduje działania państwa, w których znajdują się:
• reformy KRUS-u
• emerytury dla górników gwarantowane nie przez państwo, a przez kompanie węglowe
• racjonalizacja rozdawnictwa "becikowego"
• koniec ze zwolnieniem z płacenia ZUS-u dla najbogatszych
Ogółem, odczytując słowa prof. Rosatiego stwierdzić można, że dla zdrowego gospodarczo państwa konieczne jest ograniczenie państwa socjalnego, które – jak stwierdza ekonomista – kiedyś miało racje bytu, a teraz najzwyczajniej nas na to nie stać. Jak widać debata w dużej mierze skoncentrowała się na tematach ekonomicznych i biznesowych.

Edgar Czop