Kolegium z uniwersytetem

0
1337
views

Nauka. Sejmik województwa wyraził zgodę na przekazanie Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu nieruchomości przy Dworcowej 80.

Uchwała sejmiku jest jednym z ostatnich elementów włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w struktury UTP. Kolegium ma pomóc uczelni w przygotowaniu dwóch nowych kierunków studiów przyrodniczych i technologicznych przeznaczonych dla studentów zza granicy. UTP zamierza kształcić mieszkańców republik kaukaskich, w tym Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu oraz  innych państw azjatyckich np. Mongolii. Uniwersytetowi zależ także na podniesieniu poziomu kształcenia na pozostałych kierunkach.
Dzięki uchwale sejmiku zarząd województwa będzie mógł wreszcie złożyć wniosek do ministerstwa o włączenie NKJO w strukturę UTP.

l.k.