Nowy rok z abolicją dla cudzoziemców

0
1068
views

Od 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Ci, którzy chcą zalegalizować swój pobyt będą musieli złożyć wnioski do właściwego wojewody.

Zalegalizowanie pobytu odbędzie się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które będzie udzielane na 2 lata.

W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.
Postępowania w tych sprawach poprowadzą wojewodowie oraz szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.