Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

0
1230
views

Na ostatnim posiedzeniu rządu przyjęto 31 propozycji, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. – Rozwiązania te poprawią płynność finansową przedsiębiorców, ograniczą zatory płatnicze w gospodarce oraz zwiększą dyscyplinę płatniczą między firmami – czytamy w komunikacie resortu gospodarki.

Realizacja założonych celów projektowanego aktu wymaga wprowadzenia zmian w kilkunastu ustawach. Tak zwany trzeci pakiet deregulacyjny obejmuje następujące propozycje:

I. Poprawa płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparcie inwestycji

1. Ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania VAT dla małych podatników
2. Regulacje w podatkach dochodowych zmierzające do likwidacji zatorów płatniczych
3. Ułatwienia w skorzystaniu z ulgi na złe długi w zakresie VAT
4. Niezaliczanie zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych
5. Zniesienie uznaniowości administracyjnej dotyczącej możliwości ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników
6. Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształcaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową
7. Uregulowanie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego przy przekształceniu osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową niezobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych
8. Odstąpienie od zakazu przekazywania znaków akcyzy
9. Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie.
10. Skrócenie wymogu minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości
11. Umożliwienie objęcia umową leasingu użytkowania wieczystego
12. Zmiana stron w umowie leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy leasingu.
13. Ustalenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej

II. Ograniczenie obowiązków informacyjnych

14. Zmiana sposobu liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej
15. Ułatwienia w ewidencjonowaniu sprzedaży i nabyciu wyrobów węglowych
16. Odstąpienie od wymogu uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego
17. Ujednolicenie warunków dla zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych
18. Wydłużenie terminu na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych
19. Odstąpienie od obowiązku pisemnego powiadamiania w zakresie czynności wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych
20. Zniesienie ograniczeń dotyczących terminu ostatecznej zmiany wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy
21. Zniesienie obowiązku rejestracyjnego oraz obowiązku ewidencyjnego dla podmiotów zużywających energię elektryczną wytwarzaną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW
22. Redukcja obowiązku przekazywania wykazu informacji wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat środowiskowych
23. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
24. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
25. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
26. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii – ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
27. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
28. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

III. Sprawna administracja

29. Zapewnienie publikowania przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji
30. Wskazanie zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych w prawie ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej
31. Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie.

mg.gov.pl, (DM)