Szkoły gotowe na przyjęcie sześciolatków

0
1319
views

W Bydgoszczy systematyczne rośnie liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczęły  naukę w klasie I. W bieżącym roku szkolnym ok. 27 % sześciolatków podjęło naukę w klasie pierwszej.

Rok szkolny 2013/2014 będzie ostatnim, w którym rodzice dzieci sześcioletnich zadecydują o pozostawieniu dziecka w przedszkolu lub zapisaniu do klasy I szkoły podstawowej.  Dlatego też Urząd Miasta Bydgoszczy przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 41, Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizował w dniu dzisiejszym konferencję  pn „Baw się, ucz się, rośnij z nami – szkoła przyjazna sześciolatkom” – Dobre Praktyki.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego otwarcia przez Romana Jasiakiewicza, Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy – placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41. Jest to jeden z 18. placów zabaw, wybudowanych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.  W tym roku powstanie kolejnych osiem, a następne w 2014 r. Wkład własny Miasta Bydgoszczy na urządzenie szkolnych placów zabaw wyniósł  1.736.015,27 zł, natomiast całkowity koszt budowy to 3.164.227,73 zł.

W czasie obrad głos zabrali zaproszeni goście, a w wśród nich Iwona Waszkiewicz – dyrektor Wydziału Edukacji, która omówiła wkład Miasta  w przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Nauczyciele uczący w klasach I-III podzielili się, w ramach dobrych praktyk, swoimi osiągnięciami i spostrzeżeniami w pracy z dziećmi sześcioletnimi.

Fot. www.bydgoszcz.pl

Redakcja PT