Więcej na bezpieczeństwo

0
1302
views

Marszałek Jacek Protas podpisał porozumienie z nadinspektorem Józefem Gdańskim, komendantem wojewódzkim policji, na mocy którego fundusz wsparcia policji w Olsztynie zostanie dofinansowany kwotą 200 tys. zł.

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców regionu, a także odwiedzających nas podróżnych i turystów to jeden z naszych priorytetów, dlatego co roku przeznaczamy na ten cel część środków z budżetu samorządu województwa – mówi marszałek Jacek Protas. – Wcześniej, jak co roku, przekazaliśmy także środki na działania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 360 tys. zł. 

Warmińsko-mazurska policja docenia wsparcie samorządu województwa. – To już kolejny raz, kiedy samorząd województwa wzbogaca fundusz policji – mówi nadinsp. Józef Gdański. – Pieniądze te zostaną przeznaczone na lepsze funkcjonowanie jednostek, zakup niezbędnego sprzętu, co ma pośrednio i bezpośrednio wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur. Mogę powiedzieć, że taka postawa samorządu województwa to duże wsparcie i już standard. To także przejaw współodpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa w regionie.

Fot.www.wrota.warmia.mazury.pl

Redakcja PT