Trybunał Konstytucyjny zajmie się podatkiem od kopalin

0
1231
views

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy ( 18.11) konstytucyjność ustawy wprowadzającej opodatkowanie wydobycia rud srebra i miedzi. Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin zdaniem wnioskodawców jest niekonstytucyjna w całości, ale szczególnie rażąco ustawę zasadniczą naruszają przepisy

Przepisy odnoszące się do czasu jej wprowadzenia w życie, co postawiło w bardzo trudnej sytuacji przedsiębiorców wydobywających srebro i miedź.

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że podatek jest progresywnie uzależniony od cen surowców w ten sposób że im te ceny są wyższe, tym wyższa jest stawka opodatkowania (najniższa stawka podatkowa wynosi 0,5 procent, najwyższa może sięgać 35 procent).

W efekcie – zdaniem wnioskodawców – zamiast przysporzyć wpływów z podatków ustawa może je uszczuplić, bo może doprowadzić do upadku firm wydobywczych. Na dodatek z powodu zbyt krótkiego dwutygodniowego vacatio legis przedsiębiorstwa nie miały czasu na dostosowanie się do sytuacji ani nie mogły zmienić zawartych wcześniej umów i planów inwestycyjnych.

Ustawa zmusza też wydobywców do zainstalowania odpowiednich urządzeń mierzących ilości wydobytych kopalin, dając zbyt krótki czas na zastosowanie się do tych wymogów.

To zdaniem wnioskodawców oznacza, że firmy nie będą mogły uniknąć kar z powodu braku urządzeń pomiarowych.
Posłowie wnioskodawcy argumentują, że ustawa narusza normy odnoszące się do poprawnej legislacji podatkowej oraz zasady zaufania do państwa i stanowionego w nim prawa.

Pod koniec 2013 r. sejmik województwa dolnośląskiego zaapelował do Sejmu i Senatu o zniesienie podatku od wydobycia niektórych kopalin. W apelu podkreślono, że podatek uderza w kondycję ekonomiczną KGHM i może przyczynić się do wzrostu bezrobocia w regionie.

Wysokość zapłaconego podatku od wydobycia kopalin wyniosła w 2012 r. 1 mld 596 mln zł, w 2013 r. – 1 mld 856 mln zł. Ustawa budżetowa na 2014 rok przewiduje, że w tym roku wpływy wyniosą 2 mld zł.

Wielkość podatku, który wpływa do budżetu, zależy od: wartości surowców na rynku światowym, kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie, oraz wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.

 

IAR