Nowe świadectwo pracy. Czy korzystne dla pracowników?

0
1481
views

1 stycznia 2017 r. został wprowadzony nowy wzór świadectwa pracy. Dla pracodawców oznacza to większe obowiązki. Jakie dodatkowe informacje muszą znajdować się w dokumencie i czy przyjęte zmiany są korzystne dla pracowników?

Świadectwo pracy to dokument, który należy dostarczyć nowemu pracodawcy. Zawiera informacje dotyczące zatrudnienia pracownika, potrzebne np. do wyliczenia emerytury czy innych świadczeń.

W tym roku weszły w życie zmiany, które wymuszają na pracodawcy podawanie w wystawianym przez niego świadectwie pracy nowych informacji. Między innymi tego, w jakim stopniu pracownik skorzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem. Wynika to z tego, że urlopy te można rozdzielać na części i wykorzystywać u różnych pracodawców. Podobnie rzecz ma się z 12-miesięcznym okresem ochronnym (podczas którego zatrudniona osoba ma prawo pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy) przysługującym w związku z urlopem wychowawczym.

Oprócz tego w nowym świadectwie pracy muszą znajdować się informacje o okresach zatrudnienia pracownika, rodzaju wykonywanej przez niego pracy, a także tym, w jaki sposób doszło do rozwiązania z nim umowy.

Ponadto na jego życzenie pracodawca ma obowiązek zamieścić w dokumencie zapisy informujące o wysokości wynagrodzenia zatrudnionej osoby, jej składkach oraz uzyskanych przez nią kwalifikacjach. Nie musi już za to wystawiać świadectwa pracy, jeśli umowa z pracownikiem została rozwiązana lub wygasła, ale jest planowane podpisanie kolejnej w ciągu siedmiu dni od ustania stosunku pracy.

„Ogólnie zmiany należy ocenić pozytywnie. Nowe świadectwo pracy stanowi dowód tego, jakich uprawnień związanych z rodzicielstwem pracownik jeszcze nie wykorzystał, a pracodawca dostaje dużą ilość informacji potrzebnych do poprawnego wyliczenia świadczeń.

Z drugiej strony ta ilość danych, które trzeba wykazać w nowym świadectwie pracy, powoduje, że jego wypełnienie bez wsparcia systemu informatycznego jest bardzo czasochłonne i może być dla kadrowych dużym wyzwaniem” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Renata Kotecka z firmy Sage.

infowire.pl