Emerytury 2017 – z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017

0
1360
views

Od 1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona wiele zmian. Dotyczą one przede wszystkim obniżenia powszechnego wieku emerytalnego do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Są  one ważne nie tylko dla przyszłych  emerytów, ale również dla pracodawców, na których cały czas spoczywają określone obowiązki związane z postępowaniem emerytalno-rentowym.

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy prezydenckiej obniżającej wiek emerytalny są objęci wynikającą z kodeksu pracy ochroną przed zwolnieniem, do czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. (czyli już po nabyciu uprawnień emerytalnych na podstawie przepisów ustawy prezydenckiej).

Do tej grupy należy właśnie nasza czytelniczka, której pracodawca nie będzie mógł zwolnić do czasu ukończenia przez nią podniesionego wieku emerytalnego dla jej rocznika, czyli 62 lat.

Z takiego specjalnego rozwiązania ochronnego będą korzystać osoby, które w dniu wejścia ustawy w życie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

info ZUS