Niskie oprocentowanie lokat? Czy jesteś na nie skazany?

0
1466
views

Niskie stopy procentowe powodują, że oprocentowanie lokat bankowych nie jest obecnie zbyt wysokie. Skłania to do szukania innych metod inwestowania (różnią się one m.in. poziomem ryzyka oraz oczekiwaną stopą zwrotu). Jedną z możliwości są produkty strukturyzowane.

Jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Tomasz Wyłuda, dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego w Credit Agricole: „Lokaty strukturyzowane charakteryzują się tym, że z jednej strony gwarantują inwestorowi określony kapitał, natomiast z drugiej strony pozwalają na dodatkowy zysk ze spółek giełdowych. Inwestor inwestuje w określony indeks i może oczekiwać dzięki temu dodatkowej stopy zwrotu, poza tą gwarantowaną przez bank”.

Produkty strukturyzowane (np. polisy ubezpieczeniowe czy wspomniane lokaty) są przeznaczone dla klientów cierpliwych, którzy chcą inwestować środki przez dłuższy czas, przykładowo trzy, cztery lata. Jednocześnie muszą być to osoby liczące się z pewnym ryzykiem inwestycyjnym.

Oferty strukturyzowane pozwalają inwestować np. w firmy z sektora zielonej gospodarki – rozwijające energetykę słoneczną, niskoemisyjny transport czy też budownictwo ekologiczne. Dzięki temu „inwestor ma szansę nie tylko na osiągnięcie dodatkowego zysku, ale także przyczynia się do poprawy środowiska i otoczenia, w którym funkcjonuje” – zauważa ekspert.
infowire