Ulgi podatkowe i odliczenia za 2018 rok.

0
1907
views

W 2019 roku podatnicy rozliczą się z fiskusem na nowych zasadach. Małżonkowie nie utracą prawa do preferencji nawet jeśli spóźnią się z rozliczeniem PIT. Na korzyść podatników zmienią się też zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej.

W deklaracji PIT za 2018 r. (składanej w 2019 r.) nieznacznie zmieniają się zasady rozliczania ulg podatkowych. Ulgi i odliczenia będą przysługiwać na takich zasadach, jak w latach poprzednich oprócz ulgi na krew, ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R.

Podatnik musi jednak nadal gromadzić dokumenty i potwierdzenia czynności pozwalających na wykazanie przez niego ulg i odliczeń.

Ulgi i odliczenia w PIT za 2018 rok

Ulga podatkowa Dokumenty
Odliczane od dochodu
Składki ZUS RMUA od pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek
Darowizny – krew i osocze Zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi
Darowizny na kościół – kult religijny Pieniądze – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, inna darowizna – dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.
Darowizny – pożytek publiczny
Internet Dane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono – korzystasz wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe.
Zwrot nienależnych świadczeń Dane zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacja o tytule świadczenia, kwocie zwrotu,
IKZE Na dokumencie: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność)
Rehabilitacja – Samochód – umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; gdy wymagane dodatkowo – potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.;

– przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika), pies asystujący (certyfikat);

– inne wydatki, w tym leki, sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie – dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych;

– w przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi – dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii,

Na szkolenie uczniów Decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego
Na pomoc domową Umowa aktywizacyjna oraz dowód opłacenia składek ZUS (dane osób, kwota, przedmiot zapłaty)
Budowlana Faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi (prawa nabyte)
Darowizny – cele charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych Pokwitowanie odbioru darowizny (od kogo – dla kogo, ile otrzymano) + w okresie 2 lat sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na działalność charyt. – opiekuńczą
Odliczane od podatku
Składki zdrowotne RMUA pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek
Na dzieci – prorodzinna Bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania – stąd na żądanie organu przedstawić należy odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę w tym zakresie ze starostą; jeżeli posiadasz 1 dziecko ustal wartość własnych dochodów.
Podatek z zagranicy – abolicyjna Poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok
Budowlana Zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte)
Odsetkowa Potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek
Inne
Strata Nie są wymagane, podstawą deklaracje za poprzednie lata
1% podatku W przypadku wysyłki w ostatnich dniach – dowód terminowego nadania przesyłki pocztowej z deklaracją PIT