Jak wybrać dobry rachunek maklerski?

0
1085
views

Konto maklerskie to specjalny rachunek, który pozwala inwestować na rynkach kapitałowych. Czym jest dokładnie? Jak wybrać dobry rachunek maklerski? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest konto maklerskie?

Konto maklerskie nazywane również rachunkiem maklerskim lub rachunkiem inwestycyjnym jest narzędziem, które pozwala inwestować na rynkach kapitałowych. Tego typu konto pozwala bowiem handlować, a także przechowywać posiadane instrumenty finansowe, których przykładem mogą być nie tylko akcje, czy obligacje, ale również ETF-y oraz kontrakty terminowe. Co więcej, konto maklerskie pozwala także handlować walutami na forex, czyli międzynarodowej giełdzie walutowej. Możliwość jego otwarcia oferują brokerzy, którzy pełnią w tym przypadku rolę pośredników pomiędzy giełdą, a inwestorem.

Na co zwrócić uwagę wybierając konto maklerskie?

Powszechnie wiadomo, że na rynku funkcjonuje wielu różnych brokerów, w związku z czym każde konto maklerskie oferowane przez poszczególne podmioty może znacznie się różnić. Istotny staje się zatem wybór odpowiedniej oferty, który powinien być dokładnie przemyślany. Co wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu? Jedną z najważniejszych kwestii są w tym przypadku możliwości inwestycyjne, ponieważ rachunek maklerski powinien dawać dostęp do możliwie najszerszego spectrum instrumentów finansowych notowanych na wielu światowych giełdach. Istotna jest w tym przypadku także wysokość pobieranych opłat, które mogą być naliczane nie tylko z tytułu posiadania rachunku inwestycyjnego, ale również dokonywania poszczególnych transakcji. W efekcie realnie wpływają one na wysokość osiąganych zysków, co wynika z faktu, że w wielu przypadkach naliczane są procentowo od wartości danej operacji. Co jeszcze wziąć pod uwagę? Kolejną ważną kwestią jest wiarygodność brokera, ponieważ jest to podmiot, któremu powierzamy własny kapitał. Poza tym uwagę warto zwrócić również na jakość oferowanego wsparcia technicznego, czy godziny, w których pracuje infolinia brokera, ponieważ kwestie te bezpośrednio przekładają się na komfort inwestowania. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera artykuł przedstawiający mechanizmy związane z inwestowaniem na giełdzie.

Inwestowanie na rynkach kapitałowych – ryzyko

Decydując się na otwarcie konta maklerskiego w celu inwestowania na rynkach kapitałowych warto pamiętać o tym, że tego typu inwestycje wiążą się z określonym poziomem ryzyka. Nie ma w tym przypadku bowiem mowy o ochronie kapitału, co sprawia, że inwestor może zarówno osiągnąć wysokie zyski, jak i ponieść duże straty. W związku z tym należy dążyć do ograniczania ryzyka, co wpływa na skuteczność inwestycji. W jaki sposób to robić? Przede wszystkim systematycznie poszerzając własną wiedzę oraz zdobywając praktyczne doświadczenie. Istotne jest także to, by wszystkie decyzje wynikały z rzetelnych analiz, a także miały pokrycie w wiarygodnych danych.

Podsumowując należy stwierdzić, że wybór dobrego rachunku maklerskiego wymaga przeanalizowania wielu dostępnych ofert. Pozwoli to otworzyć konto, które będzie dawało nie tylko duże możliwości inwestycyjne, ale również pasowało do strategii realizowanej przez danego inwestora.

Artykuł sponsorowany