Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 – już jest!

0
1769
views

Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera wskazał pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach na czele jest Politechnika Warszawska (12 najlepszych programów), przed Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską (po 3 programy) oraz Politechniką Śląską (2 programy).

Ranking Studiów Inżynierskich , pionierski w Polsce, adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce wybierać będą uczelnię i kierunek studiów.

– Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki – mówi Waldemar Siwiński , prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. – Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera , w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

· PRESTIŻ – mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;

· ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez „IBM Indicator”) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW);

· POTENCJAŁ AKADEMICKI – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;

· EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA – wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;

· POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysoko kwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;

· INNOWACYJNOŚĆ – wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

W pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * logistyka * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport.

Pełne wyniki Rankingu znajdują się na stronie: www.engineering.perspektywy.pl

Zwycięzcy I Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017:

ARCHITEKTURA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

3. Politechnika Śląska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

1.Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

BIOTECHNOLOGIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

2. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

BUDOWNICTWO

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

ELEKTRONIKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

ELEKTROTECHNIKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

ENERGETYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

GóRNICTWO I GEOLOGIA

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

INFORMATYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

3. Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

LOGISTYKA

1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

3. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

3. Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

TRANSPORT

1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu

3. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji

3. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

 

 

 

Organizator Rankingu : Perspektywy

Partnerzy Rankingu : Delphi Poland, Flextronics International, IDT Poland