Co dalej z prezesem NIKM. Banasiem?

0
849
views

Rzecznik rządu Piotr Muller stwierdził, że „ciężko mówić o jakichkolwiek zmianach” na stanowisku prezesa NIK, ponieważ „partie opozycyjne nie zgadzają się na zmiany o charakterze konstytucyjnym” w celu odwołania Mariana Banasia ze stanowiska.

Muller dodał, że sprawa oświadczeń majątkowych Mariana Banasia nie kwalifikuje się do rozpatrzenia przed Trybunał Stanu.

– W Polsce obowiązują przepisy prawa na poziomie konstytucyjnym lub ustawowym. W aktualnym stanie prawnym są przepisy na poziomie konstytucyjnym, które gwarantują prezesowi NIK określone uprawnienia, w tym również brak możliwości odwołania (przez Sejm – red.) większością kwalifikowaną – przypomniał.

Rzecznik rządu wyjaśnił, że w chwili obecnej możliwości prawne przewidują przeprowadzenie analizy przez CBA i złożenie zawiadomienia do prokuratury, a w następnym kroku możliwe będzie postawienie zarzutów Marianowi Banasiowi.

Dopiero prawomocny wyrok sądu byłby podstawą do odwołania prezesa NIK.


xnews